แบ่งปัน

S__4825090   S__4825091

S__4825092

ภาพ / ข่าว อาทิตย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองหนองปรือ

เมื่อเวลา 14.30 น. ของวันที่ 9 มิ.ย. 59 ที่ห้องประชุมชั้น M เทศบาลเมืองหนองปรือ นาง ธนากรณ์ พรมสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมี นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ซึ่งก่อนที่จะมีการเข้าชมกิจกรรมการดำเนินงาน นาง ธนากรณ์ พร้อมคณะ ก็ได้ไปร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ในเขตอำเภอบางละมุง

จากนั้นทางคณะของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับฟังการบรรยาย การจัดการด้านพัฒนาสังคมแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งที่ผ่านมาหลายโครงการได้รับการยอมรับจนได้รับรางวัลในระดับประเทศมาแล้วมากมาย ทั้งการช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยการจัดตั้ง อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน การจัดตั้งชมรมดอกลำดวน  การช่วยเหลือเด็กพิเศษหรือเด็กพิการในพื้นที่ โดยการตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษโดยเฉพาะ ล่าสุดได้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดชลบุรี จนมีคณะดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ มากมาย มาศึกษาดูงาน โดยทุกโครงการมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครบวงจร ในทุกโครงการมีการพัฒนาเติบโตขึ้นในทุก ๆปี ซึ่งหลังจากที่ได้มีการรับฟังการบรรยายเสร็จสิ้น ทางคณะได้ไปเยี่ยมชม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือ ต่อไป