แบ่งปัน

207235

 ภาพ/ข่าว สุพรรณี 

เมืองพัทยาต้อนรับ นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยาคนใหม่ พร้อมติดตามมอบนโยบานให้ทุกฝ่ายรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองสูงสุด

        ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเมืองพัทยา ร่วมกันมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ที่เข้ามารับตำแหน่งปลัดคนใหม่ ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ทาง นาย ชนัฐพงศ์ ปลัดเมืองพัทยา ได้มอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆโดยเฉพาะการเน้นย้ำในเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้มีการติดตามผลให้แล้วเสร็จและต้องมีการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นรวมทั้งติดตามงานต่างๆของทางนายกเมืองพัทยาที่ยังไม่แล้วเสร็จ พร้อมรับงานมาสานต่อเพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป