แบ่งปัน

S__4964355   S__4964356

S__4964357   S__4964358

ภาพ /ข่าว อาทิตย์

ประชุม อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำเดือน มิถุนายน 59

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 14 มิ.ย. 59 ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดประชุม อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือขึ้น ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมี อสม.จาก รพ.สต.ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมรับฟังความรู้จากวิทยากร  โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสารไอโอดีนที่มีต่อร่างกาย

ไอโอดีนสำคัญและจำเป็นต่อร่างกาย เพราะเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการผลิตฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ ซึ่งต่อมไทรอยด์จำเป็นต้องใช้ไอโอดีนเพื่อสร้างฮอร์โมน ชื่อว่า“ธัยร็อกซิน” ซึ่งฮอร์โมนนี้จำเป็นสำหรับควบคุมการทำหน้าที่ และเสริมความเจริญเติบโตตามปกติของสมองประสาท และเนื้อเยื่อของร่างกาย

จากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี 2552  พบตัวเลขน่าตกใจว่าเด็กไทยไอคิวต่ำลง เฉลี่ยที่ 91 จุดถือว่าต่ำมาก ซึ่งตามมาตรฐานสากลไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 90-110 จุด  สาเหตุสำคัญองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟสรุปตรงกันว่า คนไทยหรือเด็กไทยขาดไอโอดีน ดังนั้นจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม

กลุ่มแรกคือ หญิงตั้งครรภ์หากหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน ลูกที่คลอดออกมามีโอกาสเสี่ยงพิการหรือปัญญาอ่อน    กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มทารกแรกเกิด ซึ่งมีปีละประมาณ 8 แสนคน จะต้องตรวจเลือดทุกคนเพื่อดูระดับไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งจะมีผลต่อความเฉลียวฉลาด และการเจริญเติบโตของเด็ก หากพบว่าไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ให้รีบรักษาทันที  โดยฮอร์โมนไทรอยด์จะสัมพันธ์กับไอโอดีน  และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มเด็กเล็กจนถึงประชาชนทั่วไป เนื่องจากไอโอดีนมีความจำเป็นสำหรับคนทุกเพศทุกวัย  สำหรับเด็กหากโตขึ้นและขาดไอโอดีนระดับไอคิวจะพร่อง นอกจากนี้ในเด็กและผู้ใหญ่หากขาดไอโอดีน ก็ยังมีผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและทางสมอง เช่นกัน คือทำให้เกิดภาวะตัวเตี้ย ปัญญาอ่อน และอาจทำให้เกิดโรคคอพอกได้