แบ่งปัน

S__3678212   S__3678213

S__3678211

ภาพข่าว  /วาสนา  

สถานประกอบการริมคลองกระทิงลาย ถนนสุขุมวิทพัทยา แอบก่อสร้างไม่แจ้งเทศบาลบางละมุง  ชาวบ้านเข้าร้องเรียนมีการถมที่สร้างสถานประกอบการซึ่งชาวบ้านหวั่นมีการรุกล้ำแนวคลอง อ.บางละมุง นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 13 มิ.ย. 2559 นายชาคร  กัญจนวัตตะ  นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยปลัด อ.บางละมุง และ ปลัดเทศบาล ต.บางละมุง ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ อปพร.อ.บางละมุง และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยารวมทั้งเจ้าเหน้าที่กองช่างเทศบาล ต.บางละมุง  ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่บริเวณที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่ข้างคลองกระทิงลาย บริเวณ ถนนสุขุวิท ซอยบางละมุง 55  หลังจากที่นายอำเภอบางละมุงได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีผู้ประกอบการเข้ามาถมที่ดินและมีการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการชาวบ้านสงสัยว่าอาจจะมีพื้นที่บางส่วนรุกล้ำคลองกระทิงลายซึ่งเป็นคลองสาธารณะที่ระบายน้ำออกสู่ทะเลที่ชายหาดกระทิงลาย จึงร้องขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ   โดยก่อนหน้านี้ทาง อ.บางละมุงได้ประสานให้เทศบาล ต.บางละมุงส่งเจ้าหน้าที่กอง ช่างเข้ามาตรวจสอบแต่ขณะนั้นยังไม่แน่ใจหรือชี้ชัดว่าบริเวณที่มีชาวบ้านร้องขอให้เข้ามาตรวจสอบนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของเทศบาลใด   เนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตเมืองพัทยาและเทศบาลบางละมุง  แต่หลังจากที่มีการตรวจสอบจากที่ดินทราบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลบางละมุง จึงเขามาตรวจสอบก่อนหน้าที่นายอำเภอจะลงพื้นที่ทราบว่า  ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของ บ.ฉัตรมุข จำกัด   โดยเจ้าของได้ทำการถมที่ดินปล่อยให้ผู้ประกอบการเข้ามาเช่าประกอบกิจการโดยมีการทำสัญญาปีต่อปี ด้วยราคาเช่าเดือนละเกือบ 1 แสนบาท  ซึ่งทางเทศบาลตำบลบางละมุง ได้ออกคำสั่งระงับการก่อสร้าง ระงับการใช้อาคาร พร้อมเตรียมทำเรื่องร้องขอสอบที่คลองกับที่ดิน จากสำนักงานที่ดินพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายชาคร  นายอำเภอบางละมุง  กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้พบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีพื้นที่ เกือบ 3 ไร่ อยู่ในโฉนดแบ่งออกเป็น 3 แปลง ซึ่งเจ้าของระบุว่าซื้อมาเมื่อ3-4 ปีที่แล้ว ก่อนที่จะเข้ามาถมที่เพื่อปล่อยให้เช่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยการถมดินไม่ได้มีการแจ้งขออนุญาติไปยังเทศบาลแต่อย่างใด   ส่วนทางด้านเจ้าของอาคารกิจการไม่ได้เข้ามาร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย  เบื้องต้นนายอำเภอบางละมุง ได้สั่งให้ทางเทศบาลต.บางละมุงออกคำสั่งพร้อมติดประกาศให้ระงับการก่อสร้าง  ดัดแปลง รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  และห้ามใช้อาคาร ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามมาตร 40 พรบ.ควบคุมอาคาร ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535 จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น ส่วนเจ้าของที่ดินก็ต้องไปแจ้งขออนุญาตถมดินซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 2 พันตารางเมตร กับทางเทศบาลบางละมุงหากไม่ไปแจ้งก็ถือว่ามีความผิดเช่นดียวกัน อย่างไรก็ตามในส่วนของขั้นตอนต่อไปที่ทางเทศบาลบางละมุงจะต้องดำเนินการคือการขอสอบที่คลองกระทิงลายว่าขนาดพื้นที่คลองเดินนั้นมีความกว้างมากน้อยเพียงใดเพื่อชี้แนวเขตที่ชัดเจนว่าการถมที่ของ บ.ฉัตรมุข จำกัด มีการรุกล้ำแนวคลองหรือไม่ ซึ่งทางเทศบาลบางละมุงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน