แบ่งปัน

266229   266230

266233   266236

ภาพ / ข่าว – ณิชาภัทร 

ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา พร้อมอาสา ร่วมปลูกป่า 200 ต้น เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ

ที่ สถานีตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา  พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ เอนสาร สารวัตรท่องเที่ยว สั่งการให้ ร.ต.ท.หญิง จุฑาพร วงศ์วัฒนเดช และ ร.ต.ท.ฉัตรชัย เจริญพิทยารักษ์ รองสารวัตรท่องเที่ยวฯ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมด้วยอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 นาย จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   โดยทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมกันทำความสะอาดวัด  ณ วัดมาบฟักทอง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเป็นการสนองพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนยังเพื่อเป็นการร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าของวัด  เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคน เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจกันให้เกิดขึ้นตามหลักกลไกประชารัฐอีกด้วย

สำหรับไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้เป็นไม้ยืนต้นและไม้กินได้ จำพวก พะยูง ยานา แค สะเดา ประดู่ มะค่าโมง เป็นต้น รวมจำนวน 200 ต้น ลงในพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัด นอกจากจะร่วมกันปลูกต้นไม้แล้ว ทุกคนยังได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดศาลาการเปรียญ ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบวัด ให้สะอาดถูกสุขอนามัยอีกด้วย………