แบ่งปัน

375796   375797

375798   375799

ภาพข่าว /วสุพล

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เมืองพัทยาเตรียมจัดงาน Father Ray’s Charity Pool Tournament 2016

ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการจัดงานการแข่งขัน Father Ray’s Charity Pool Tournament 2016 จัดขึ้นโดยมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมี บาทหลวง ดร. พิชาญ ใจเสรี นาย สรรเพชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

โดยการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของเมืองพัทยาอีกทางหนึ่งด้วย โดยงานจะจักขึ้นในวันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2559 ที่ Legends pool & Sport Bar ตั้งแต่เวลา 15.00 น. โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พระมหาไถ่พัทยา และ ที่ Legends pool & Sport Bar พัทยากลาง ในราคา 2,000 บาทต่อ 1 ทีม รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ทีมเท่านั้น รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้ามูลนิธิคุณพ่อเรย์เพื่อทำประโยชน์ต่อไป……