แบ่งปัน

2236   2256

2257   2258

อัมพร/พัทยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะลงพื้นที่เมืองพัทยานำร่องประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมขอทานในเมืองท่องเที่ยวภายใต้แนวความคิด “พัทยาสดใส ร่วมใจหยุดขอทาน”

ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน พ.ศ.2559 ภายใต้แนวความคิด “พัทยาสดใส ร่วมใจหยุดขอทาน” ตามกระแส “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” โดยนำร่องเมืองพัทยาเป็นที่แรกของประเทศ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด เมื่อเวลา 21.00 น.วันนี้ (14 มิ.ย.) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะได้ลงพื้นที่โครงการถนนคนเดิน หรือวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ แหล่งธุรกิจสำคัญของเมืองพัทยาที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาใช้บริการ เพื่อเดินรณรงค์พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์และมอบ พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน พ.ศ.2559 แก่นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ก่อนจะลงนามความร่วมมือร่วมกันตามลำดับ

หลังเสร็จพิธีการ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการนำร่องเพื่อลดปัญหากับขบวนการค้ามนุษย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยให้ลดน้อยลง ซึ่งกลุ่มขอทานเร่ร่อนถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทางรัฐบาลพยายามหาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอด

โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ทั่วประเทศควรมีการสอดส่อง ดูแลและให้ความสำคัญเรื่องนี้เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ดลน้อยลงมากที่สุดจึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมตามลำดับเพื่อให้กลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ในประเทศได้หมดสิ้นไปในที่สุด