แบ่งปัน

ที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา นำโดยนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา, นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก, นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสภาเมืองพัทยา, นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังสนามบินอู่ตะเภา เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่ใช้สนามบินในปัจจุบันเพื่อนำไปปรับเปลี่ยนใช้ เตรียมเปิดอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ในเดือนมิถุนายน 59 โดยมีการพูดคุยกับทางพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา
โดยนายธเนศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่าสำหรับปัญหาที่นักท่องเที่ยวพบอยู่ในปัจจุบันนั้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตม.มีจำนวนไม่เพียงพอกับการรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีไฟท์บินลงมายังสนามบินอู่ตะเภา ทำให้การดำเนินการล่าช้า นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวก, รถโดยสารไม่มีอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการโดยสารออกมาจากสนามบินหรือมายังเมืองพัทยา รวมไปทั้งป้ายต่างๆหรือการกรอกเอกสารภายในสนามบินนักท่องเที่ยวไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ
ทาง นายสรรเพ็ชร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวเสริมว่า อีกหนึ่งปัญหาที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมแก้ไขคือการปรับภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางจากเมืองพัทยาไปสนามบินเพื่อให้มีจุดเด่นที่สวยงามรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่า พัทยาใกล้กับสนามบินอู่ตะเภา
ทั้งนี้ ปัญหาที่ได้หารือในครั้งนี้ทางพลเรือตรี วรพล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กล่าวว่า ในส่วนของปัญหาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม.นั้นเป็นปัญหาที่ต้องประสบมานานกว่า 20 ปี โดยตลอดระยะเวลามีการดำเนินการขอกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มแต่ยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากส่วนกลางจึงต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่วนระบบขนส่งในปัจจุบันทางสนามบินฯมีระบบขนส่งเป็นรถตู้และรถเช่าไว้รองรับนักท่องเที่ยวแต่ในอนาคตได้มีแผนทำพื้นที่ Terminal เพื่อรองรับท่าอากาศยานแห่งใหม่ไว้แล้วและจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในเรื่องของระบบขนส่งแต่ยังเน้นถึงความปลอดภัยและมีมาตรฐาน ราคาค่าขนส่งต้องไม่สูงเกินนักท่องเที่ยวรับได้ ปัญหาต่อมาเรื่องของป้ายภาษาต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆร่วมด้วยคือนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถกรอกข้อมูลทุกอย่างผ่านสื่อออนไลน์ก่อนมายังสนามบินได้ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนรวมทั้งปัญหาทางด้านภาษาสื่อสารลงได้ส่วนหนึ่ง ส่วนปัญหาสุดท้ายการปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งเป็นปัญหานอกเหนือขอบเขตของทางสนามบินฯจะเข้าไปดูแลแต่ทางสนามบินฯจะปรับเปลี่ยนเป็นการขอความร่วมมือผู้ประกอบการตามเส้นทางการใช้สนามบินมาช่วยกันปรับปรุงพื้นที่หน้าร้านให้สวยงาม ดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวที่สัญจรตลอดเส้นทางทั้งนี้อาจจะส่งผลถึงการต่อยอดของร้านนั้นๆได้
สำหรับสนามบินอู่ตะเภา” จังหวัดระยอง เป็นสนามบินนานาชาติ ถูกใช้เป็นสนามบินสำรองของสุวรรณภูมิและดอนเมือง นอกจากนี้ยังเป็นสนามบินเพื่อความมั่นคงของชาติ เป็นที่ตั้งของ 9 ฝูงบินกองทัพเรือ และเป็นที่ฝึกเครื่องบินแอร์บัส 380 ของการบินไทย
ในด้านกายภาพ สนามบินแห่งนี้มีทางวิ่งรันเวย์ 18-36 ขนาด 3,505 x 60 เมตร ลานจอดผิวพื้นคอนกรีตสามารถจอดเครื่องบินขนาดใหญ่ได้มากถึง 49 ลำ ขณะที่อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างมีพื้นที่ 22,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละ 1,500 คน และปรับปรุงรันเวย์รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ ขึ้นลงพร้อมกันได้ครั่งละ 4 เครื่อง