แบ่งปัน

S__31367188 S__31367189

ภาพ / ข่าว-ณิชาภัทร   

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมบายศรีสู่ขวัญนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา นาย จิรศักดิ์ จิตสม ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานกล่าวโอวาทกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนพร้อมใจกันจัดขึ้น เพื่อส่งมอบความรัก ความอาลัยให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “อำลาช่อราชพฤกษ์ มุ่งสู่ฝันวันใหม่” ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญจากครูสู่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ด้วยความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร และความอาลัย ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปพบว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่น เมตตา กรุณา ปราณี และความอาลัยรัก ระหว่างครูกับลูกศิษย์

นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้ทำการจัดงาน Ball เพื่อเลี้ยงส่งแสดงความยินดีแก่นักเรียนทั้ง 2 ระดับชั้น สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กำหนดจัดในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยาสายสอง ภายใต้ธีม “เจ้าชายและเจ้าหญิง” ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา 11…………