แบ่งปัน

S__2629793   S__2629794

ภาพ / ข่าว-ณิชาภัทร 

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงาน สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา (กต.ตร.) ร่วมกับ ผู้นำชุมชนวัดชัยมงคล จัดโครงการ เพื่อนบ้านเตือนภัย ในชุมชน

         ที่ จุดปฏิบัติการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด หรือ โครงการ ปักกลด ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา พันตำรวจเอก อภิชัย  กรอบเพชร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงาน สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา (กต.ตร.) ร่วมกับ ผู้นำชุม

ชนวัดชัยมงคล และคณะกรรมการ และตัวแทนจากภาคีเครือข่าย เมืองพัทยา ร่วมโครงการ เพื่อนบ้านเตือนภัย ในชุมชนวัดชัยมงคล  โดยเน้นให้ประชาชนในชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการร่วมกันดูแลชุมชน พื้นที่พักอาศัย และทรัพย์สินของมีค่า ร่วมกันในเบื้องต้น และส่งต่อสู่ความร่วมมือสร้างเครือข่ายความปลอดภัยกับตำรวจ ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิเคราะห์ถึงปัญหาในชุมชนดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นเกิดเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ ทั้งที่มีคนพลุกพล่าน จึงคิดหาวิธีการป้องกันและแก้ไขให้ปัญหาดังกล่าวบรรเทาลง จนเกิดเป็นโครงการ เพื่อนบ้านเตือนภัยขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนสำนึกความร่วมมือ ให้มีในชุมชนของตน โดยการร่วมกันเดินรณรงค์ และแนะนำการปฏิบัติ รวมถึงการติดสติ๊กเกอร์ เพื่อนบ้านเตือนภัย โดยมีข้อมูลและเบอร์โทรของเพื่อนบ้าน ติดไว้ระหว่างบ้านในละแวกเดียวกัน เพื่อสอบถามหรือแจ้งเหตุต่อกันเมื่อมีลักษณะต้องสงสัย หรือหากพบการกระทำผิด ก็สามารถแจ้งต่อสถานีตำรวจ เพื่อทำการช่วยเหลือได้ทันท่วงที  ดังนั้น ชุมชน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชน จึงต้องร่วมกันทำงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ จัดหากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และประโยชน์ต่อชุมชน โดยมุ่งความสนใจไปที่ความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีความรู้รักสามัคคี สร้างพลังแผ่นดิน ดูแลพื้นที่และบ้านตนเองอาศัย ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนของตนเองเป็นอันดับแรก และยังส่งเสริมให้คนในสังคม รักจักการสังเกตและเฝ้าระวัง ทรัพย์สินและความปลอดภัยของเพื่อนบ้านที่อาศัยติดกัน สร้างค่านิยมจิตสาธารณะ สู่การสร้างสังคมน่าอยู่ ต่อไป