แบ่งปัน

S__2629743

ภาพ / ข่าว-ณิชาภัทร 

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน อีสานพัทยา ประชุมกลุ่มครั้งที่ 3/2559  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทยเตรียมจัดสอบหลักสูตรคณะกรรมการ ตามระเบียบของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางเปรมฤดี แซ่โค้ว ประธานกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน อีสานพัทยา เปิดการประชุมกลุ่มครั้งที่ 3/2559 พร้อมด้วย เลขานุการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ชี้แจงความคืบหน้าสถานการณ์สถานภาพสมาชิก และจำนวนเงิน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการที่ผ่านมา ขณะนี้มี สมาชิกคงเหลืออยู่ทั้งหมด 425 คน เนื่องจากสมาชิกบางรายไม่เข้าใจกฎเกณฑ์เงื่อนไขกลุ่ม ทำให้ลาออกจากการเป็นสมาชิก ต่อไปทางกลุ่มจะมีการให้อบรมทำความเข้าใจ คัดกรองคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จะได้เตรียมจัดสอบหลักสูตรคณะกรรมการ ตามระเบียบของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ผ่านโครงการการศึกษาด้วยตนเอง ด้วยพื้นฐานทั้งหมด 2 ชุด โดยวันนี้มีการแจกหนังสือหลักสูตรชุดแรก จำนวน 3 เล่ม ครั้งที่ 2 5 เล่ม ก่อนดำเนินการสอบ รับใบประกาศนียบัตรการเป็นคณะกรรมการของสหกรณ์ต่อไป. นอกจากนี้ได้จัดสรรบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาแก้ไขปัญหากองทุนสวัสดิการสมทบ สก.5 ที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กทม. ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 และอบรมหลักสูตร “การบริหารสินเชื่อและการแก้ไขปัญหาหนี้คั่งค้าง” ที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจำกัด ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559………