แบ่งปัน

S__2678795    S__2678796

ภาพ / ข่าว-ณิชาภัทร

ประชุมและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเมืองพัทยาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ประเภทเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 , 14 และ 16 ปี ชาย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา

ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย นพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเมืองพัทยาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ประเภทเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 , 14 และ 16 ปี ชาย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ร่วมประชุม ซึ่งมีมติให้เด็กที่จะเข้าแข่งขันจะต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงแสดงก่อนลงแข่งขันทุกครั้ง หากไม่มีจะไม่ให้ลงแข่ง ถือเป็นเอกสารประกอบการสมัครเข้าแข่งขันที่สำคัญ การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รุ่นอายุ ประเภทชาย รุ่นละไม่เกิน 16 ทีม

สำหรับการจับฉลากแบ่งสาย

  • เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 สาย A ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 5 , โรงเรียนเมืองพัทยา 11 , โรงเรียนเมืองพัทยา 6 , โรงเรียนเมืองพัทยา 8 สาย B ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 , โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ,โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สาย C ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 , โรงเรียนวัดสุทธาวาส ,โรงเรียนเมืองพัทยา 1 และสาย D ได้แก่ โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย , โรงเรียนเมืองพัทยา 3 , โรงเรียนเมืองพัทยา 10
  • เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 สาย A ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 , โรงเรียนเมืองพัทยา 3 , โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย สาย B ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 , โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ,โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สาย C ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 , โรงเรียนเมืองพัทยา 5 , โรงเรียนบางละมุง สาย D ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 , โรงเรียนเมืองพัทยา 4 และโรงเรียนเมืองพัทยา 8
  • เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี สาย A ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา โรงเรียนเมืองพัทยา 7 , โรงเรียนเมืองพัทยา 11 , โรงเรียนเมืองพัทยา 6 สาย B ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 , โรงเรียนเมืองพัทยา 9 , โรงเรียนบางละมุง สาย C ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ,โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ,โรงเรียนเมืองพัทยา 5 สาย D ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 และโรงเรียนวัดสุทธาวาส………..