แบ่งปัน

174424

ภาพ วีรยุทธ ข่าว สุพรรณี

ทหาร มทบ.14 ลงพื้นที่จัดระเบียบวิน จยย.รับจ้าง ซอยเนินพลับหวาน พบว่ายังมีบางรายไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ก่อนทำการยึดรถ ส่งบำเพ็ญประโยชน์ทันที

พันตรี สมเกียรติ ซึมกลาง หัวหน้าชุดปฏิบัติการพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 14 ได้นำคณะกรรมการจัดระเบียบวินจยย.รับจ้าง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในการจัดระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้างภายในซอยเนินพลับหวานเพื่อเป็นการป้องปรามให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางคณะคสช.กำหนด

ทั้งนี้มีการตรวจระเบียบทั้งในเรื่องของ ป้ายทะเบียน บัตรประจำตัวผู้ขับขี่วินจยย.รับจ้าง เสื้อวินรวมถึงการแต่งกาย และตรวจพบว่ายังมีบางวินที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่ได้มีการตกลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วจึงได้ทำการยึดรถจยย.เป็นการชั่วคราว และให้ผู้ที่ทำผิดระเบียบไปบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จิตภาวันวิทยาลัยหรือตามสถานที่ราชการเป็นเวลา 3 วัน โดยผู้กระทำผิดจะไม่เสียค่าปรับแต่อย่างใดเมื่อบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์เสร็จสิ้นแล้วทางคณะกรรมการจะคืนรถจยย.ให้และกลับไปวิ่งจยย.รับจ้างต่อไปได้