แบ่งปัน

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 2 ธ.ค. 2557  ที่บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวัฒนา  จันทนวรานนท์  รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 88 พรรษา โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี

ภายในพิธีมีการปลงผมนาคโดยมีคณะสงฆ์จากจิตตภาวันวิทยาลัย มาทำการโกนผมให้นาคทั้งหมด สืบเนื่องในโอกาสมหามงคล สมัยเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เมืองพัทยาร่วมกับจิตตภาวันวิทยาลัย จัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2558 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความจงรักภักดี และมีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญคุณงาม ความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

       ส่วนในช่วงเช้า   เวลา 08.30 ของ วันที่ 3 ธ.ค 58  ที่ศาลาปฏิบัติธรรม จิตตภาวันวิทยาลัย ได้มีการจัดพิธีอุปสมบทสามเณรหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายวัฒนา จันทนวรานนท์  รองนายกเมืองพัทยา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะญาตินาค ที่ได้เข้าร่วมภายในพิธี

ในพิธีมีพระครูวิสุทธาจาร เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล เจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 97 รูป  ในครั้งนี้จะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมและปฏิบัติกิจตามพระวินัยของสงฆ์  ระหว่างวันที่  3-11 ธ.ค. 2558  ทั้งนี้ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00น. ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง จากหน้าห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี เอ็กตร้า ไปจนถึงหน้าห้างสรรพสินค้าท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต พัทยากลาง  และในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณถนนสว่างฟ้า จากโรงเรียนเมืองพัทยา 3 ถึงตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ บังเกิดอรรถประโยชน์ อันเป็นกุศลอย่างมากมายมหาศาลแก่ผู้บวช และผู้ให้การอุปถัมภ์ ต่อไป.

ภาพ  ///  ณิชาภัทร  – สุพจน์   ข่าว  ///  วาสนา