แบ่งปัน

40809   40810

ข่าว/ภาพ/สุชาติ

ปตท.ประชุมร่วมชุมชนตะเคียนเตี้ยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และเตรียมงานสัมมนาชุมชนรอบคลังประจำปี 59 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ห้องประชุมคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) นาย พรเทพ ทิพปภารัตน์ ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ ได้ประชุมร่วมกับชุมชนทั้ง 9 ชุมชนในตำบลตะเคียนเตี้ย เพื่อเตรียมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของกลุ่มปตท. ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 เพื่อให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชนในตำบลตะเคียนเตี้ย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและยังมีกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างความบันเทิงผ่อนคลายให้ผู้เข้าใช้บริการพร้อมกับให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ในที่ประชุมสรุปว่าจะขอใช้โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย เป็นสถานที่จัดโครงการซึ่งสามารถรองรับผู้คนได้ประมาณ 300 คน จะเป็นการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการตรวจวัดสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตายาว โดยให้ชุมชนทั้ง 9 ชุมชนของตำบลตะเคียนเตี้ยเป็นผู้คัดเลือกผู้มีปัญหาจำนวนชุมชนละ 22 คนมารับแว่นตาฟรี.

จากนั้นนายพรเทพ ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ ประชุมกับชุมชนรอบคลังก๊าซมีชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย 9 ชุมชน ชุมชนเขตเทศบาลตำบลบางละมุงอีก 7 ชุมชนชุมชนศรีไพฑูรย์ พร้อมด้วยเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย และเทศบาลตำบลบางละมุง เพื่อแจ้งหมายกำหนดการจะพาผู้นำชุมชนกว่า 70 คน ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและโรงคั่วกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 โดยมีโควต้าให้ชุมชนละ 4 คน และให้ส่งใบตอบรับที่คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะอย่างช้าในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 การสัมมนาผู้นำชุมชน กลุ่มปตท.จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จะเน้นเข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและโรงคั่วกาแฟคาเฟ่ อเมซอน พร้อมพาคณะกรรมการชุมชนเข้าไหว้พระวัดพนัญเชิงวรวิหารและนำล่องเรือชมความงามของแม่น้ำยามค่ำคืน ก่อนจะแวะชื่นชมธรรมชาติในป่ากลางกรุงที่กลุ่มปตท.เนรมิตเนื้อที่ 12 ไร่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่กลางกรุงเพื่อให้เป็นปอดสำหรับฟอกอากาศให้คนกรุง…