แบ่งปัน

S__2826249   S__2826256

ภาพ / ข่าว-ณิชาภัทร 

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน จัดกิจกรรม “รำลึกสุนทรภู่ครูกวี รวมพลังต้านยาเสพติด”

ที่โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน นาย นิคม ขันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รำลึกสุนทรภู่ครูกวี รวมพลังต้านยาเสพติด” โดยมีครู นักเรียน ทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีการแสดงเปิดงาน อาทิ การขับเสภา โดยนายเอกภาพ อภัยจิตร ประพันธ์และขับเสภา สดุดี ครูกวี 4 รัชสมัย , ตัวแทนนักเรียน ป.3-ม.3 อ่านกลอนสุนทรภู่ พร้อมละครประกอบ ประพันธ์โดย นายจิรเดช แหวนอาจ การแสดงนาฏศิลป์ พร้อมกับการมอบรางวัลนักเรียนแสดงพิธีเปิดฝ่ายนาฏศิลป์ และนักเรียนตัวแทนอ่านกลอน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกนึกถึง บุคคลสำคัญของชาติอีกท่านหนึ่ง นับว่าสุนทรภู่ท่านเป็นแบบอย่างในการประพันธ์บทกลอน บทกวีต่างๆ อีกทั้งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม เป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกให้ปรากฏแก่มวลสมาชิกทั่วโลก และเพื่อเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมกับประเทศที่มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

นอกจากเป็นวันสุนทรภู่แล้ว ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติด แสดงให้เห็นถึงภัยร้าย ให้เยาวชนหลีกเลี่ยง และเห็นโทษของยาเสพติดปัญหาระดับชาติ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นพร้อมกันอีกด้วย…………