แบ่งปัน

S__2834468   S__2834469

ภาพ / ข่าว-ณิชาภัทร 

 โรงแรมเอวันเดอะรอยัลครูสพัทยา จัดฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย

ที่ ห้องประชุมสมอทอง ชั้น2  โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา นาง ทัศนีย์ มณีเนตร ผู้จัดการฝ่ายบุคคล พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน ทุกแผนก ของโรงแรม ได้จัดฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามพระราชบัญญัติ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 40% ของลูกจ้างที่มีอยู่ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้กับลูกค้า กระตุ้นความมีสติตื่นตัว เมื่อเกิดเหตุ  โดยได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากร โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา และรถกระเช้าดับเพลิงเมืองพัทาหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เมืองพัทยา การฝึกอบรมในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงความรู้ด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติซ้อมจริงเมื่อเกิดเหตุ การซ้อมอพยพหนีไฟจากอาคาร นิววิง โดยรถกระเช้า และฝึกซ้อมการใช้ถังดับเพลิงดับไฟที่ลานจอดรถหน้าตึกเมนวิง โรงแรมเอวันเดอะรอยัลครูสพัทยา…….

S__2842634