แบ่งปัน

415545   415546

415547   415685

ภาพ วสุพล ข่าว จุฑารัตน์

รพ.กรุงเทพพัทยา ร่วมกับ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รับบริจาคโลหิตในโครงการ พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ ปี 8 ครั้งที่ 3

ที่ห้องโถงกิจกรรม อาคาร อี  โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ได้มีการรับบริจาคโลหิตในโครงการ พลังเลือดใหม่ เพื่อโลกใบนี้ ปี 8 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559  ซึ่งมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดยโครงการ พลังเลือดใหม่เพื่อโลกใบนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ส่งโลหิตเข้าสู่ธนาคารเลือดเป็นจำนวนมากและได้นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุได้เป็นจำนวนมาก และจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดหาโลหิตให้กับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป สำหรับครั้งนี้มีผู้เข้ามาบริจาคร่วมกว่า 100 คน ซึ่งครั้งต่อไปจะรับบริจาคโลหิตในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559