แบ่งปัน

13524284_1070942799620695_7195479652007450977_n

ภาพ/ข่าว อัมพร

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และในฐานะ ประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ประกาศแต่งตั้ง 12 รายชื่อ สมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ออกมาประกาศเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 59 จากที่ทางสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมา ทางนาย คมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และในฐานะ ประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตามที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ออกข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ให้คัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาที่ว่างลงตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557ฯ โดยแต่งตั้งให้มีสมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 12 คน ซึ่งรายชื่อสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว ดังนี้ 1. นาย อนันต์ อังคณาวิศัลย์ อดีตอัยการอาวุโส สำนักอัยการ จังหวัดชลบุรี 2. พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ 3. พันเอก ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 4. พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 5. ดร. วสันต์ นาวเนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 6. นาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง 7. นาย วิวัฒน์ มหาผลศิริกุล ธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 8. นาย ศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี อดีตปลัดเทศบาลหนองปรือ 9. นาย สินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา 10. นาย โชฎึก โชติกำจร ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา 11. นาย ธเนศ ศุภรหัสรังสี ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 12. นายเฉลิม ประสาททอง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี สำหรับ 12 รายนามที่กล่าวมานั้น ทาง นาย คมสัน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้มีความเห็นชอบแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถทางดารบริหารในแต่ละด้านที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการบริหารบ้านเมือง ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบให้ทั้ง 12 คน เป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว เพื่อดูแลและคอยสอดส่องการปฏิบัติงานบริหารของเมืองพัทยาต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งอีกครั้ง สำหรับการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาชั่วคราวครั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยานั้นเป็นเมืองปกครองพิเศษ นายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้คัดสรรผู้มีความรู้ผู้นำส่วนราชการจำนวน 12 คนเพื่อมาเข้าเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว…

13548857_1049582125119271_1190446397_o 13551183_1049582138452603_205093998_n 13552654_1049581421786008_1005824834_n 13553211_1049581745119309_1662391731_n 13553231_1049582165119267_1123624995_n13563284_1049581835119300_1434922426_n 13563633_1049582895119194_583734831_n 13565341_1049581968452620_1192290901_n 13565628_1049581551785995_392466326_n 13578900_1049581938452623_1169453885_n 13578951_1049582188452598_106433799_n13579000_1049582088452608_65034247_n