แบ่งปัน

419716  419717

419718   419719

ภาพข่าว / วสุพล

เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับชุมชนชัยพรราชา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ที่ทำการชุมชนชัยพรราชา นายชู อุระดา ประธานชุมชนชัยพรราชา พร้อมคณะกรรมการได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ด้วยการสนับสนุนโครงการจากเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ฉิมวิเศษ รองประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยแขกผู้มีมีเกียรติ อาทิ นายยงยุธ เจริญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้นำชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนในพื้นชุมชนชัยพรราชาเข้าร่วมโครงการฯกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ต้องการให้ชุมชนในพื้นที่ของเทศบาลเมืองหนองปรือเอง ได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการพึ่งพาตนเองและเกิดความยังยืนในชุมชนตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้มีการอบรมในคนในชุมชนได้ทำและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนไว้ใช้เองเพื่อลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน อาทิ น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น …….