แบ่งปัน

IMG_7474  IMG_7484

IMG_7489  IMG_7522

ภาพ/ข่าว วสุพล

เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับชุมชนหนองปรือ3จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพดอกไม้การบูรหอม ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ทำการชุมชนหนองปรือ 3 นางสาว ณฐณัฐ  บัวเจริญ ประธานชุมชนหนองปรือ 3 พร้อมคณะกรรมการชุมชน ได้จัดงานฝึกอบรมอาชีพ ดอกไม้การบูรหอม ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยได้รับเกียรติจาก นาย สมชาย ฉิมวิเศษ รองประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมพร้อมให้โอวาทแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นาง ปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้นำชุมชน คณะครู กศน.และนักเรียนได้เข้าร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่น 
สำหรับกิจกรรมทางเทศบาลเมืองหนองปรือและชุมชนหนองปรือ 3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างการบูรที่เป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่า โดยมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์หลายประการ อาทิ ช่วยบรรเทาอาการปวดวิงเวียนศีรษะ บรรเทาอาการเมารถ เมาเรือ สามารถช่วยไล่ยุงและแมลง พร้อมยังนำมาเป็นส่วนผสมเป็นตัวดับกลิ่นอับในรองเท้าได้ด้วย ซึ่งครั้งนี้ทางชุมชนได้มีการจัดฝึกอบรมในการทำผลิตภัณฑ์ของใช้ที่มีองค์ประกอบของการบูรหอม อาทิ ดอกกุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ดอกลีลาวดี และดอกลำดวน เพื่อให้ผู้เข่าร่วมอบรมได้มีการต่อยอด สร้างรายได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมยังเป็นการส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

IMG_7464  IMG_7470

IMG_7471  IMG_7473