แบ่งปัน

43771   43774

43775   43776

ภาพ/ข่าว สุชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว เนื่องในวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอน

ที่บริเวณสวนมะพร้าวหมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลหนองปลาไหลร่วมกับจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี มณฑลทหารบกที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อำเภอบางละมุงและสำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง จัดให้เป็นวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ มีนายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง กล่าวรายงานถึงปัญหาที่เกิดกับเกษตรกรที่ทำสวนมะพร้าวกว่า 3 พันไร่ ในพื้นที่ตำบลโป่ง ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลหนองปรือและตำบลหนองปลาไหล ซึ่งอำเภอบางละมุงได้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อผลิตแตนเบียนบราคอน ควบคุม กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 4 ศูนย์ด้วยกัน มีตำบลโป่ง ปล่อยแตนเบียนไป 31 ครั้ง เป้าหมาย 1 พันไร่ ตำบลหนองปลาไหล ปล่อยแตนเบียนไปได้ 5 ครั้งคุมพื้นที่ 500 ไร่ใกล้เคียงกับตำบลหนองปรือและตำบลตะเคียนเตี้ย ปล่อยแตนเบียนไป 3 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ 1,000 ไร่ รวมมีการปล่อยแตนเบียนไปแล้วกว่า 43 ครั้ง จำนวนแตนเบียน 1 ล้าน 3 แสนกว่าตัว ครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ไร่

การรณรงค์ครั้งนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรจะร่วมแรงร่วมใจกันผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ ที่มีการระบาดของหนองหัวดำมะพร้าว ซึ่งจะต้องมีการปล่อยอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เป็นระยะเวลา 3 ถึง 4 เดือนเพื่อควบคุมและทำลายหนอนหัวดำมะพร้าวให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อจะทำให้ผลผลิตมะพร้าวเพิ่มขึ้นตลอดไป ซึ่งงานในวันนี้ทุกฝ่ายก็ได้ให้ความร่วมมือและรับที่จะให้การสนับสนุนร่วมมือร่วมใจกันทำให้หนอนหัวดำมะพร้าวหมดไปโดยเร็ว……