แบ่งปัน

S__28541038

ภาพ/ข่าว อัมพร

สมาชิกสภาเมืองเมืองพัทยาชั่วคราวร่วมพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่พร้อมร่วมประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก หลังได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหา ขณะที่ายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาชั่วคราว
ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา ครั้งแรก หลังได้สมาชิกสภาเมืองพัทยาสรรหาจำนวน 12 คน ตามประกาศ คสช.เลขที่ 85 /2557 เข้ามาดำงตำแหน่งทำงานชั่วคราว ซึ่งประประกอบด้วย 1.นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ 2.พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รดารุณ 3.พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ 4.พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี 5.ดร.วสันต์ นาวเหนียว 6.นายชาคร กัญจนะวัตตะ 7.นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล 8.นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี 9.นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร 10.นายโชฎึก โชติกำจร 11.นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และ 12.นายเฉลิม ปราสาททอง ได้เดินทางมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณลานปู่ตาก ศาลาว่าการเมืองพัทยา หลังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากนั้นทั้งหมดได้เข้าห้องตากสินซึ่งเป็นห้องประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อทำพิธีประดับเครื่องหมายศบ่าอินธนูให้คณะสมาชิกโดยนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ก่อนจะกล่าวเปิดประชุมสภาเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ฝากให้คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาดังกล่าวเข้ามาช่วยทำงานเพื่อเมืองพัทยาให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จากนั้นในที่ประชุมได้เสนอชื่อนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่มีความอาวุโสสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเมืองพัทยาชั่วคราว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จากนั้นคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จากนั้นเป็นการคัดเลือกรองประธานสภาเมืองพัทยาจำนวน 2 คน ปรากฏว่า พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รดารุณ อดีตผู้บัญาชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับความไว้วางใจเสนอชื่อเป็นรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่ 1 และ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่ 2 นาย อนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยาชั่วคราว กล่าวว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกตนเองเป็นประธานสภาเมืองพัทยาในครั้งนี้ ซึ่งสัญญาจะนำความรู้ความสามารถที่มีมาช่วยพัฒนาเมืองพัทยาต่อไปอย่างเต็มกำลัง โดยส่วนตัวแล้วได้ทำงานด้านกฎหมายมานานจะนำเอาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการทำงาน ถ้ามีปัญหาในเรื่องกฎหมายแล้วตนเองเห็นชอบแล้วสามารถเดินหน้าทำงานได้ทันที