แบ่งปัน

44647   44648

44649   44650

ภาพ/ข่าว สุชาติ

เปิดโครงการปักกลดตำบลหนองปลาไหล

ที่ศาลาเอสเอ็มแอล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล สถานีตำรวจภูธรบางละมุง ได้ยึดถือตามนโยบายของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้จัดทำตำรวจชุมชน มวลชนสัมพันธ์ สร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด หรือที่รู้จักกันดีคือ โครงการ “ปักกลด” เพื่อต้องการจะแสวงหาความร่วมมือและเปิดโอกาศให้ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ในการให้ข้อมูล ข่าวสาร พัฒนาชุมชนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความมั่นคงของชาติให้มีประสิทธิภาพขึ้น ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระดับพื้นฐาน มีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจว่า”ตำรวจคือญาติมิตรแท้ ของประชาชน”รวมถึงให้สังคมมีความสุขและเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป โดย ร้อยตำรวจเอก ธีรพงษ์ องอาจ รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางละมุง กล่าวรายงานว่าโครงการปักกลด สถานีตำรวจภูธรบางละมุงได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 8 แล้วครั้งนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองเกตุใหญ่ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.จักร์ทิพย์ พาราพันธกุล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางภัทรมน พาราพันธกุล ภรรยาผู้กำกับ รองผู้กำกับป้องกันและปราบปราม นายอนัน เผือกวัฒนะ ประธานกต.ตร.สถานีตำรวจภูธรบางละมุง นายสุทัศน์ บุตรนนท์ กำนันตำบลหนองปลาไหล นายกชศิต มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายยศพงศ์ ลินทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เจ้าของพื้นที่ อีกทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ประจำตำบล ตัวแทนอสม.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเกตุใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และเจ้าหน้าที่ตำรวจป้อมหนองเกตุใหญ่ ร่วมประชุมและยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปักกลดเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในโอกาสนี้ทางด้านประธานกต.ตร.สถานีตำรวจภูธรบางละมุง ทราบว่าโครงการปักกลด ไม่มีงบประมาณจึงได้มอบเงินสนับสนุนโครงการ 10,000 บาท และนายยศพงศ์ ลินทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เจ้าของพื้นที่ก็ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการปักกลดด้วยอีก 3,000 บาท..