แบ่งปัน

13567354_1626962564288703_5012918362510630810_n   13567421_1626962637622029_6909197684082990221_n

13600220_1626962560955370_2560807084224795878_n   13626403_1626962644288695_5136382424403216270_n

ภาพ/ข่าว วสุพล

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเด็กและเยาวชนเมืองพัทยา 
ที่ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ซ.ชัยพฤกษ์ 2 นาย วุฒิพล เจริญผล หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2559 ซึ่งภายในงานกิจกรรมได้มี คณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และคณะครู อาจารย์ ในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเด็กและเยาวชนเมืองพัทยา ให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา อดทน ซื่อสัตย์ รู้จักรับผิดชอบ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและเป็นพลเมืองที่ดี ของประเทศ โดยการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา ในครั้งนี้มีนักกีฬาจาก โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 12 โรงเรียน คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 1-10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลบาดะห์ และศูนย์พัทยาเด็กเล็กวัดชัยมงคล