แบ่งปัน

434991   434992

434993   S__3366946

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

(อพท.3) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) จัดกิจกรรม “ปลูกหญ้าสาหร่ายทะเลและสาหร่ายใบมะกรูด”

ที่กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านนาเกลือ ใกล้กับสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ นายพิเชฐ ธรรมโหร ปลัดอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและสาหร่ายใบมะกรูด โดยมีนายธิติ จันทร์แต่งผล รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายนิยม บุตรโคษา ประมงอำเภอบางละมุง , นายพรเทพ ทองดี หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม และนางสาวกานดา สุวรรณโชติ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ร่วมกันบรรยายกิจกรรมดังกล่าว โดยทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) จัดกิจกรรม “ปลูกหญ้าสาหร่ายทะเลและสาหร่ายใบมะกรูด” เนื่องจากเล็งเห็นถึงปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลบริเวณชายฝั่งบ้านชายทะเลและอ่าวนาเกลือ ซึ่งสาเหตุมาจากการทำประมงผิดกฎหมาย ประกอบกับการขยายพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชุมชนเมือง และจากการศึกษาพบว่า สาหร่ายใบมะกรูด สามารถดึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำมาใช้ประมาณ 2,400 ตันต่อเฮกเตอร์ต่อปี 1 เฮกเตอร์เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร จึงมีประโยชน์ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในน้ำทะเลให้มีปริมาณลดลง และช่วยหมุนเวียนธาตุคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศให้เป็นเม็ดทราย ส่วนหญ้าสาหร่ายทะเล เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล แหล่งอาหารของสัตว์ทะเล ช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำ ลดความเร็วของคลื่น และยังช่วยลดการฟุ้งกระจายของตะกอนให้เกิดขึ้นน้อยลง มีส่วนช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้มีความสมบูรณ์และคงทน เพื่อให้เกิดฟื้นฟูระบบนิเวศน์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่งบ้านชายทะเลและอ่าวนาเกลือ จ.ชลบุรี ให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป…………..