แบ่งปัน

439039  439040

439041  439042

ภาพ/ข่าว วสุพล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาเรียกหน่วยงานและผู้ประกอบการที่ใช้เสาไฟฟ้าร่วม ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาสายสื่อสารเกิดไฟไหม้
ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา ได้จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาสายสื่อสารเกิดไฟไหม้ กับหน่วยงาน รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ใช้เสาไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิ โดยวันนี้มีนายชัยพันธ์ ดีโท ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมของทางบริษัทบางละมุงเคเบิลทีวีและจอมเทียนเคเบิลทีวี เข้าร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการป้องกันเหตุด้วย
สำหรับในที่ประชุมได้มีการยกตัวอย่างการเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้สายไฟและสายสื่อสารในช่วงเดือนที่ผ่านมา ว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่จะสามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้สายไฟได้ อาทิ การพาดสายสื่อสารที่ไม่ถูกวิธี การพาดสายสื่อสารที่เป็นการลักลอบพาด รวมถึงปัจจุบันเมืองพัทยามีผู้ประกอบการที่ใช้สายสื่อสารที่ใช้ร่วมกับเสาไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จนอาจเป็นอีก 1สาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นเป็นได้ โดยที่ประชุมได้มีการตกลงกันของทุกหน่วยงานในเบื้องต้นว่าจะมีการจัดระเบียบสายไฟอย่างเป็นระเบียบและแบบบูรณาการไปด้วยกันทุกภาคส่วน โดยจะเริ่มต้นแบ่งโซนการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารต่างๆ ในช่วงโซนพัทยากลางถึงเขาน้อยเป็นซนแรก และในแผนระยะยาวจะได้มีการนำสายสื่อสารและไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งหมด…..