แบ่งปัน

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่ลานกิจกรรมบริเวณชายหาดพัทยากลางทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคส่วนควบคุมโรคสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันเอดส์โลกโดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติผู้บริหารเมืองพัทยาหน่วยงานทั้งในส่วนภาคราชการภาคเอกชนและองค์กรมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนื่องแน่น

ซึ่งทางองค์การอนามัยโลก WHO และองค์การเอดส์แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีให้เป็นวันเอดส์โลกเพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงปัญหาเอดส์โดยมียุทธศาสตร์เอดส์แห่งชาติใน พ.ศ. 2555 -2559  กำหนดวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ 3 ประการ คือ 1.  ไม่มีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ 2.ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์และ3. ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายภายในปี พ.ศ.2559 ซึ่งจะเน้นกาปรับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้รู้เข้าใจตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพลดอัตราผู้ติดเชื้อและหากติดเชื้อต้องได้รับบริการเข้าถึงการรับยาต้านเพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน

สำหรับภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการออกบู๊ทนิทรรศการ การคัดกรองสุขภาพ การเล่นเกมส์ทายปัญหา การแสดงจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา การมอบของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งการเดินรณรงค์ให้ความรู้เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายจากโรคเอดส์และสามารถป้องกันการติดเชื้อHIV ได้เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปีนี้……