แบ่งปัน

455536  455537

455538  455551

ภาพข่าว / วสุพล

คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมด้วยกองช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยาลงพื้นที่ตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังคลายความทุกข์ให้กับชาวบ้านในซอยสุขุมวิท 46 ที่หลังฝนตกจะมีน้ำท่วมขังทุกครั้ง

ที่หมู่บ้านภายในซอยสุขุมวิท 46 ทาง คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาชั่วคราว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองช่างสุขาภิบาล ได้ลงพื้นที่ภายในหมู่บ้านของซอยสุขุมวิท 46 ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำหลังจากที่มีฝนตกลงมา ซึ่งทางคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำมาตั้งเพื่อดูดน้ำจากแก้มลิงธรรมชาติบริเวณหลังซอย เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำภายในแก้มลิงธรรมชาติ ไว้ลองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกมาเพิ่มเติม เพื่อคลายปัญหาน้ำท่วมขังสูงให้มีปริมาณท่วมขังที่น้อยลง ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและระยะสั้นเท่านั้น โดยทางคณะได้สอบถามชาวบ้านภายในซอยถึงปัญหาที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อจะนำไปพิจารณาภายในคณะบริหารเพื่อพัฒนาแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว ต่อไป..