แบ่งปัน

13700152_650666295089429_516709469412232244_n  13716019_650606558428736_5838773090889650184_n

13769418_650632508426141_1640380703192929609_n   13770352_650632185092840_700280678644302402_n

ภาพ /ข่าว อาทิตย์

องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท. 3 สนับสนุนจัดอบรมศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขนและนาฏศิลป์ ให้กับเยาวชนชุมชนบ้านหนองปรือ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองพัทยา

เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 23 ก.ค. 59 ที่เวทีสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ อพท. 3 หรือ องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ร่วมกับ เทศบาลเมืองหนองปรือ และ ชุมชนบ้านหนองปรือ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร สืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขนและนาฏศิลป์ ให้กับเยาวชนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองปรือ โดยได้รับเกียรติจาก นาย ธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการ อพท.3 เป็นประธานเปิดโครงการ

โดย ทาง อพท.และ เทศบาลเมืองหนองปรือ  ร่วมกันผลักดันและส่งเสริมให้ ชุมชนบ้านหนองปรือเกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ คาดหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองพัทยา ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขนและนาฏศิลป์ของชุมชนบ้านหนองปรือ มาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชนบ้านหนองปรือ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองปรือได้ มุ่งเน้นไปที่เยาวชนในชุมชนบ้านหนองปรือ โดยมีกระบวนการฝึกอบรมจาก นาย โสรส พันทวี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงโขนและนาฏศิลป์ของไทย ซึ่งเป็นคนในชุมชนและเป็นสมาชิกชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองปรือ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นในเมืองพัทยาแล้ว ยังสามารถมีกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้สัมผัสความเป็นศิลป์ของการแสดงโขนอย่างแท้จริงอีกด้วย

13782134_650636131759112_1460655377620766632_n  13769454_650666318422760_1009433139293582175_n