แบ่งปัน

S__4022280    S__4022282

ภาพ / ข่าว-ณิชาภัทร 

อำเภอบางละมุง ประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2559

ที่ห้องประชุมบรรยายสรุป ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี 2559 พร้อมด้วย นาง อุษา กัญจนวัตตะ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง , พ.ต.อ. อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา , ตำรวจ สภ.บางละมุง และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทาง อ.บางละมุงจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่ลานเอนกประสงค์หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงาน

โดยทางอ.บางละมุง กำหนดจัดงานพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 7.00 น. พระสงฆ์จำนวน 85 รูป ผู้เข้าร่วมงานโปรดแต่งกายสุภาพ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกมะลิ และกล่าวถวายราชสดุดี เวลา 8.30 น. ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ กลุ่มมวลชนแต่งเครื่องแบบตามสังกัด ประชาชนแต่งกายชุดสุภาพ หรือสากลนิยม ในที่ประชุม นายชาคร นายอำเภอบางละมุง ประธานการประชุมได้เน้นย้ำหน่วยงานต่างๆในเรื่องของเวลา ขอให้มาตรงตามเวลา หากมีความพร้อมหลังใส่บาตรเสร็จ อาจจะเริ่มพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกมะลิ และกล่าวถวายราชสดุดี ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เลยในทันที เนื่องจากทุกปีมีสภาพอากาศแดดร้อนจัด จึงต้องการความรวดเร็วให้เสร็จสิ้นพิธีการก่อนเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขอเชิญข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนทุกคนเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว…