แบ่งปัน

214403 214401

214402

ภาพข่าว / วสุพล

ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เข้าสู่แผนพัฒนา 3 ปีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในการประชาคมจัดทำแผนชุมชน ตำบลหนองปลาไหล

ที่อาคารเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โครงการ SML หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล    เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้จัดโครงการประชาคมจัดทำแผนชุมชน ตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2560 ของทางชุมชนหมู่ที่ 1 ซึ่งในวันนี้มี นาย สุทัศน์ บุตรนนท์ กำนันตำบลหนองปลาไหล และนาย ยศพงศ์ ลินทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานกล่าวต้อนรับชาวบ้านและรับฟังปัญหาของชาวบ้าน ซึ่งมีชาวบ้านภายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหลมาเข้าร่วมการประชุมและร่วมเสนอปัญหากันอย่างพร้อมเพียง

การทำประชาคมครั้งนี้เพื่อหาแนวทางและระดมความคิดทำโครงการต่างๆ นำไปเสนอเป็นโครงการของชาวบ้านในพื้นที่ของหมู่ที่ 1 ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหลพิจารณาเข้าสู่แผนพัฒนา 3 ปี เพื่อจัดสรรงบประมาณนำลงมาพัฒนาพื้นที่ในชุมชน ให้ได้มีการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าพร้อมเป็นการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆให้มีความเข้มแข็งต่อไป อาทิ การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหาย , การขูดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเป็นน้ำสำรองในหน้าแล้ง , และการเพิ่มแสงไฟในจุดที่เป็นอันตรายหรือเป็นจุดเสี่ยงต่างๆ