แบ่งปัน

S__2375682   S__2375683

ภาพ/ข่าว  อัมพร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมขั้นตอนผลิตโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปาล์ม
เมื่อเวลา 14.00 น.( 31 ก.ค.59 ) นาง อภิรดี ตันตราภรณ์ พร้อมคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ติดตามพร้อมผู้สื่อข่าวเดินทางเยี่ยมชม และขั้นตอนการผลิตแปรรูปปาล์มที่บริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มจำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 97 ม.4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี โดยมี นาย ศุภชัย จินตนาเลิศ ประธานและกรรมการผู้จัดการให้การตอนรับ และมีอาจารย์ประกอบ กิจไชยา ให้คำบรรยายขั้นตอนการแปรรูปที่สามารถทำได้ในปัจจุบัน และบางส่วนที่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา 
บรรยากาศในการเข้าเยี่ยมชมโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะเข้ารับคำบรรยายในห้องประชุมของบริษัท และขั้นตอนการผลิตต่างๆที่สามารถแปรรูปได้ ก่อนเดินทางเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตในโรงงาน ซึ่งในการรับคำบรรยายได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อในอนาคตทางรัฐบาลจะสามารถยืนมือมาช่วยให้เศรษฐกิจการผลิตแปรรูปปาล์มให้ดีขึ้น ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตจรกระทั่งโรงงานแปรรูปให้ยั่งยืนต่อในอนาคต 
ส่วน บริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มจำกัดแห่งนี้ ถือว่าเป็นบริษัทแปรรูปผลิตปาล์มที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย รวมทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกปาล์มเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยบริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มจำกัดนั้นเป็นบริษัทแปรรูปปาล์มที่ครบวงจร