แบ่งปัน

79971   79973

79975   79976

ภาพ/ข่าว อัมพร

เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 31 ก.ค. 2559 ได้มีพิธีปิดโครงการปักกลด หรือ โครงการ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในชุมชนวัดบุญกัลย์จนาราม โดยดำเนินการในพื้ันที่นี้ เป็นเวลา 1 เดือน มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคประชาชน และหน่วยงานต่างๆในการลงพืันที่ จนเกิดการทำงานที่น่าพึงพอใจ ครบถ้วน แผนการดำเนินการของ พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร ผู้บังคับการตำรวจ ภูธรจังหวัดชลบุรี ในการนี้ทาง พล.ต.ต. อำพล ได้ลงพื้นที่ปิดฌครงการด้วย ร่วมกับ พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยาและคณะ ซึ่งในโครงการมีภาคประชาชน หน่วยงานองค์กร เข้าร่วมงาานครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน..