แบ่งปัน

16_08_04-13_41_45   16_08_04-13_41_55

16_08_04-13_41_58   16_08_04-13_42_04

ภาพข่าว ศุภกร อรรคนันท์

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ นำมวลชน ชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านเดินรณรงค์การใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

(04 ส.ค.) เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ โดยนายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ นำคณะฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลกองงานต่างๆ ร่วมกับประชาชนทั้ง 13 ชุมชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน ครูนักเรียน ข้าราชการตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ ร่วมกันเดินรณรงค์ การใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีขึ้นในอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้

โดยตั้งขบวนที่บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งคา หมู่ 1 เดินรณรงค์ชูป้าย แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมสรุปย่อยสาระสำคัญ ตามถนนเทศบาล 1 ไปถึงด้านหน้าวัดห้วยใหญ่ เพื่อประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติฯ ตามนโยบายของรัฐบาล

16_08_04-13_41_30   16_08_04-13_41_32

16_08_04-13_41_35   16_08_04-13_41_41

16_08_04-13_41_43   16_08_04-13_41_49