แบ่งปัน

86293  475458 475459 475460

ภาพข่าว /วสุพล

เมืองพัทยาจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนพร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วไปเทศ ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคมนี้

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 นี้ โดยมีข้าราชการ ชุมชนเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเมืองพัทยา เข้าร่วมเดินรณรงค์ในช่วงโค้งสุดท้าย

หลังจากที่มีพิธีการการเปิดกิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมขบวนรณรงค์ทั้งหมดได้ออกเดินรณรงค์จากศาลาว่าการเมืองพัทยา ไปตามถนนพัทยาเหนือก่อนมุ่งหน้าลงหาดพัทยา จากนั้นเลี้ยวเข้าถนนพัทยากลาง ก่อนจะไปสิ้นสุดขบวนรณรงค์ที่ 4 แยกสาย 2 พัทยากลางตามลำดับ โดยบรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ช่วยกันถือป้ายผ้า ป้ายประชาสัมพันธ์ และธงสัญลักษณ์ สร้างความสนใจให้กับประชาชนตลอดเส้นทาง โดยมีเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาปิดถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับขบวนรณรงค์

นาย ชนัฐพงศ์  ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในครั้งนี้ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงความสามัคคี ทำให้เกิดการตื่นตัวในการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่อาทิตย์ 7 สิงหาคม 2559 นี้ด้วย

86296  475461