แบ่งปัน

475935   475936

475982   475984

ภาพข่าว / วสุพล

คณะผู้พิพากษาจังหวัดพัทยา คณะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จัดพิธีทำบุญและวางพวงมาลา เนื่องในวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ที่ลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าศาลจังหวัดพัทยา ได้จัดงานพิธีทำบุญเช้าพร้อมกับพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยได้รับเกียรติจาก นาย พยุง ชูสง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะตัวแทนผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าหน่วยงานข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  และประชาชนได้มาเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกันนี้ทางศาลจังหวัดพัทยาก็ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และจัดกิจกรรมการตอบคำถามด้านกฎหมายโดยมีเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการแข่งขัน

สำหรับพิธีรำลึก จะยึดวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นการรำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณูปการในการวางรากฐานกฎหมายของไทย ทรงจัดตั้งโรงเรียนและสอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เองเพื่อให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้น ทรงจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ค้นคว้ารวบรวมกฎหมาย เป็นปึกแผ่นมาถึงปัจจุบันและได้รับยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งมีการจัดพิธีทำบุญและพิธีวางพวงมาลาเป็นประจำทุกปี รวมไปถึงจัดกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ และความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายอีกด้วย……

475985  475983