แบ่งปัน

S__4628483   S__4628484

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

โรงเรียนเมืองพัทยา 8 พัทธยานุกูล จัดพิธีเปิด “พัทธยานุกูลเกมส์” ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2559

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 8 พัทธยานุกูล นาย นพสิทธิชา ณ นคร รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด “พัทธยานุกูลเกมส์” ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นางสาว อาภรณ์ จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 พัทธยานุกูล พร้อมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธี ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน ที่มีชื่อเรียกว่า “พัทธยานุกูลเกมส์” เป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นครั้งที่ 37 เริ่มมีการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา จัดการแข่งขันออกเป็น 8 สี คือ สีเหลือง , สีชมพู , สีเขียว , สีส้ม , สีฟ้า , สีม่วง , สีแดง และสีน้ำเงิน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2,251 คน บุคลากรของโรงเรียน 121 คน แบ่งการแข่งขันกีฬารวม 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล , วอลเล่ย์บอล (ชาย-หญิง) , แชร์บอล (ชาย-หญิง) , ตะกร้อ (ชาย-หญิง) , ชักเย่อ (ชาย-หญิง) และวิ่งเปี้ยว (ชาย-หญิง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะ รู้รักสามัคคีรวมทั้งมุ่งหวังให้เยาวชนรักการเล่นกีฬา ห่างไกลสารเสพติดทั้งหลาย ตลอดจนเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาระดับเมืองพัทยาต่อไป

สำหรับบรรยากาศในพิธีเปิดกีฬาสี วงโยธวาธิต บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เคารพธงชาติ เพลงกราวกีฬา กล่าวเปิดงาน และเปิดป้ายกีฬาสีของโรงเรียน พร้อมทั้งเชิญธงโรงเรียนและธงประจำสีขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการของประธานในงาน นักกีฬาอาวุโส กล่าวคำปฏิญาณ ก่อนจะมีนักกีฬาวิ่งคบเพลิง 4 คน และมีการเดินพาเหรดแต่ละสีออกจากสนาม พร้อมชมการแสดงรวมสี ของนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8 พัทธยานุกูล ที่ได้โชว์ให้ผู้ร่วมงานได้ชมอย่างตื่นเต้นสนุกสนาน เป็นที่สนใจและชื่นชมของผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองที่มารอชมบุตรหลานของตัวเองในงาน……..