แบ่งปัน

2863  241763

S__4759578  S__4759580

ภาพ/ข่าว  ทีมข่าว

บรรยากาศการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่ทั่วพัทยา และ อ.บางละมุง เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้เสียงกันอย่างต่อเนื่องแต่เช้า แต่ยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตยังสับสนสถานที่เลือกตั้ง
บรรยากาศการออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่าง รธน.หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ที่โรงเรียนบางละมุง คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้มีสิทธิทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง โดยในเวลา 08.00 น.ของวันที่ 7 ส.ค. 2559 ทางคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยลงประชามติได้มีการเปิดหีบพร้อมให้ตัวแทนผู้มาใช้สิทธิร่วมเป็นสักขีพยานก่อนจะเริ่มให้ประชาชนใช้สิทธิลงคะแนนประชามติ โดยบริเวณด้านหน้ามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิและให้คำแนะนำขั้นตอนการลงประชามติอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้มาใช้สิทธิ์เข้าใจขั้นตอนต่างๆก่อนจะเข้าคู่หาลงประชามติ ทาง นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ 2 และ 3 ซึ่งอยู่ที่โรงเรียนบางละมุง และโรงเรียนเมืองพัทยา 2 ด้วย โดยนายชาคร นายอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าได้เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยยังหน่วยเลือกตั้งต่างๆพบว่า ภาพรวมการดำเนินการเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยดี โดยอำเภอบางละมุงมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 231 หน่วย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์จำนวน 209,289 คน
ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2 พบปัญหาเกี่ยวกับการลงประชามติครั้งนี้คือ ตั้งแต่เริ่มเปิดหีบเลือกตั้งก็มีประชาชนผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อกันอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากประชาชนที่ขอใช้สิทธินอกเขตเข้าใจว่า สามารถเดินทางมาใช้สิทธิได้ที่สถานที่เดิมที่เคยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส.ที่ผ่านมาทุกคนจึงมุ่งหน้ามาที่โรงเรียนบางละมุงเพื่อตั้งใจมาใช้สิทธิ โดยหลายคนซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจากศรีราชา แหลมใฉบังและพื้นที่รอยต่อจ.ระยอง ที่เดินทางมาเพื่อใช้สิทธิในครั้งนี้ ระบุว่าไม่ทราบข้อมูลก่อนหน้าว่าผู้ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิลงประชามติต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตใหม่และสามรถเดินทางไปใช้สิทธิลงประชามติได้ที่เดียวคือ ที่ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ทำให้ไม่มีสิทธิในการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ 
ในส่วนบรรยากาศของ ที่วัดหนองอ้อ พัทยากลาง ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งลงคะแนนเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม มี 3 หน่วยออกเสียง คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 14 บ้านเลขที่ 262-331/5 ม.9 มีนางผกาพันธุ์ วีระสิงห์ เป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยออกเสียง , หน่วยเลือกตั้งที่ 15 บ้านเลขที่ 332-368/20 ม.9 มีนายไพฑูรย์ จันทร์กระจ่าง เป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยออกเสียง และหน่วยเลือกตั้งที่ 16 บ้านเลขที่ 369-404/112 ม.9 มี นาง นฤมล อินทพงษ์ เป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยออกเสียง โดยผู้ใช้สิทธิ์หน่วยละ 800 คน ทั้ง 3 หน่วย รวมผู้ใช้สิทธิ์ 2,400 คน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ที่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันได้ตลอดทั้งวันจนถึงเวลา 16.00 น. ปิดหีบเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยออกเสียง มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียง ช่วยค้นหาลำดับที่บ้านเลขที่ของผู้มาใช้สิทธิ์ ด้านนายไพฑูรย์ จันทร์กระจ่าง ผอ.กปน.หน่วยเลือกตั้งที่ 15 กล่าวว่ายังไม่พบผู้กระทำผิดในหน่วยเลือกตั้งแต่อย่างใด ประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ด้วยความสงบเรียบร้อยดี ส่วนหน่วยเลือกตั้งของตน และเมื่อเวลา 10.30 น. ในหน่วยเลือกตั้งที่ 15 บ้านเลขที่ 332-368/20 ม.9 ดร.สันตศักย์ งามพิเชษฐ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ และนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.จ.ชลบุรี ได้มาร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงในครั้งนี้ด้วย…………
ที่หน่วยออกเสียงลงประชามติที่ 17 บ้านชากแง้ว หมู่ 10 ต.ห้วยใหญ่ เวลา 08.30 น. ทาง นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ ได้เดินไปออกเสียงประชามติ พร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านชากแง้ว และชาวตำบลห้วยใหญ่ ตามหน่วยออกเสียงต่างๆในพื้นที่ พากันทยอยไปออกเสียงประชามติกันอย่างคึกคัก
สำหรับพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ มีหน่วยออกเสียงประชามติทั้งหมดจำนวน 26 หน่วย ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาย จำนวน 9,544 คน ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหญิง จำนวน 11,135 คน รวมผู้มีสิทธิ์ ออกเสียงประชามติในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 20,679 คน

9428 9429 9502 9503