แบ่งปัน

36711

ภาพ/ข่าว/นิพล

 ประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่งสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 เรื่อง ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่ง นาย วิชัย จันทร์หอม ประธานสภาเทศบาลตำบลโป่ง เป็นประธานประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559  โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง อาทิ นาย ประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมด้วย นาย อนุชา เพียรใจ นาย สุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง และ นาย กิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดเทศบาลตำบลโป่ง

สำหรับวาระในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 นี้เพื่อขอ ญัตติ ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 และเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา

จากนั้นมีการหารือเรื่องการจัดงานวันแม่แห่งชาติ พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  โดยทางเทศบาลตำบลโป่ง ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559  ซึ่งจะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 34 รูป ที่โดมเอนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลโป่ง และมีการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่บริเวณสวนสาธารณะรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯที่บริเวณสนามฟุตบอลริมอ่างเก็บน้ำมาบประชัน  โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งทางเทศบาลตำบลโป่งก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ