แบ่งปัน

S__4931601 S__4931602

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร      

ประธานการประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 4/2559

ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาง ณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ ครั้งที่ 4/2559 โดยมีกลุ่มสมาชิกภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อแจ้งการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์เมืองพัทยา สรุปรายชื่อสมาชิกภาคีเครือข่ายในปีงบประมาณ 2559 และการของบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ปี 2560 จึงขอให้แต่ละภาคีระดมความคิดการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อของบดังกล่าว แล้วจะสรุปกิจกรรมภายหลังอีกครั้ง รวมทั้งหารือการจัดรณรงค์วันเอดส์โลก ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เพราะเป็นงานที่ทางภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์รับผิดชอบรณรงค์จัดทุกปี โดยการให้ความรู้เรื่องเอดส์และแจกจ่ายถุงยางอนามัย

นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรมของทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จะจัดการอบรมปรับทัศนคติให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้อง ฝึกเทคนิคสื่อสารเรื่องเพศกับเด็ก เป็นการจัดคอร์ส อบรม 2 วัน พร้อมกันทั่วประเทศ เลือกสมัครวันเวลาที่สะดวก รอบวันที่ 28-28 สิงหาคม และรอบวันที่ 24-25 กันยายน 2559 ค่าสมัครคนละ 500 บาท รวมค่าอาหาร สนใจสมัครได้ที่เบอร์ 061-919-0111 …….