แบ่งปัน

S__7872580  S__7872581

S__7872582  S__7872588

อัมพร/พัทยา

เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกับ ทางเทศบาลโป่ง ติดคำสั่งระงับการก่อสร้าง บริษัท เอเซีย นันเฟอร์รัลเมทัล จำกัด หลังก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลเครื่องอิเลคโทรนิคส์โดยไม่ได้ขออนุญาต ในขณะที่ชาวบ้านห่วงว่าน้ำที่รีไซเคิลจะกระทบแหล่งน้ำ

เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 11 ส.ค. 2559 ทางเจ้าหน้าที่ คสช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลโป่ง นำโดย ส.อ.จรัญ ขุนพลพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ทหาร ร.21 นาย กิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดอำเภอโป่ง นาย อนุชา เพชรใจ นาย สุนทอง เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองข่าว ได้เดินทางไปที่  บริษัท เอเซีย นันเฟอร์รัลเมทัล จำกัด เลขที่ 88/4 ม.2 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยได้นำหมายคำสั่งแบบ ค.3 คือคำสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาต) แบบ ค.4 คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตรายตามมาตรา 40 วรรคหนึ่งหรือ มาตร 41 วรรคหนึ่ง    และคำสั่ง ค.9 คำสั่งให้ยื่นคำขอรับในอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง  หลัง บริษัท เอเซีย นันเฟอร์รัลเมทัล จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้าง สระน้ำคอนกรีต ขนาด  5*22 เมตร และ ฐานติดตั้งอุปกรณ์การผิตขนาด 10*20 เมตร โดยให้ระงับการก่อสร้าง ห้ามใช้อาคารทันที และให้มาขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง

นาย กิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดอำเภอโป่ง กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า บริษัท เอเซีย นันเฟอร์รัลเมทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเครื่องอิเลคโทรนิคส์มาบำบัดรีไซเคิล ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าจะกระทบแหลางต้นน้ำที่น้ำจะไหลลงอ่างเก็บน้ำมาบประชันซึ่งมีการทำประชาวิจารณ์กับชาวบ้านมาแล้วแต่ได้รับการคัดค้านเนื่องจากไม่สามารถให้คำตอบแก่ชาวบ้านถึงความปลอดภัยได้ อย่างไรก็ตามเมื่อช่วง 2  สัปดาห์ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร้องมาทางเทศบาลตำบลโป่งว่า บริษัท เอเซีย นันเฟอร์รัลเมทัล จำกัด  มีการก่อสร้างภายในขึ้นโดยไม่มีการขออนุญาตจึงได้มาตรวจสอบและติดคำสั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราวก่อนและให้ทาง บริษัท เอเซีย นันเฟอร์รัลเมทัล จำกัด ไปดำเนินการนำเอกสารไปตรวจสอบให้ถูกต้อง ทั้งเรื่องการก่อสร้างและความปลอดภัยของ บริษัท ให้เรียบร้อย