แบ่งปัน

16_08_11-17_37_06  16_08_11-17_37_11

16_08_11-17_37_13  16_08_11-17_37_24

อัมพร/พัทยา

เจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกับ ทางปลัดเทศบาลตำบลโป่ง  ลงตรวจแยกโป่งถนนสาย 36 หลังมีการนำเครื่องมือก่อสร้างมาวางที่แขวงการทาง

เมื่อเวลา 15.00 น.ทางเจ้าหน้าที่ คสช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลโป่ง นำโดย ส.อ.จรัญ ขุนพลพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ทหาร ร.21 นาย กิตติศักดิ์ มนต์แก้ว ปลัดเทศบาลตำบลโป่ง เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลโป่ง ตรวจสอบบริเวณแยกโป่งตัดถนนสาย 36 หลังมีการร้องเรียนมาว่ามีการนำเครื่องมือก่อสร้างมาวางไว้ตรงที่สาธารณะ จึงได้เดินทางมาตรวจสอบโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นแยกซึ่งเป็นพื้นที่ของแขวงทางจังหวัดชลบุรี และทางเทศบาลได้มีการนำป้ายในการประชาสัมพันธ์มาติดเพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงการถวายความจงรักภักดี โดยจากาการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีการนำเครื่องมือก่อสร้างวางอยู่ที่สาธารณะจำนวนมาก

ส.อ.จรัญ ขุนพลพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ทหาร ร.21 จาการกพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโป่ง ทราบว่าที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่แขวงการทางจังหวัดชลบุรี ซึ่งทางเทศบาลตำบลโป่งได้นำที่บริเวณดังกล่าวส่วนหนึ่งได้ติดป้ายเพื่อการประชาสัมพันธ์รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารในท้องที่ รวมถึงการถวายความจงรักภักดี   ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แต่มีการร้องทางเทศบาลตำบลโป่งว่ามีการนำที่ของกรมทางมาใช้ ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นการนำมาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแสดงความจงรักภักดี ทางเทศบาลตำบลโป่งได้มีโครงการจะนำที่ดังกล่าวมาพัฒนานำไปสร้างเป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนของประชาชนแต่มีการนำเครื่องมือก่อสร้างมาวางซึ่งตนได้ให้ทางเทศบาลทำหนังสือไปทางกรมทางเพื่อขอพื้นที่สาธารณะนั้นมาใช้ประโยชน์ให้ประชาชนพื้นที่ต่อไป และตรวจสอบการนำสิ่งของมาวางไว้ที่ของกรมทางดังกล่าวด้วย…