แบ่งปัน

485655

ภาพข่าว /วสุพล

ชุมชนบ้านมาบบอน ต.หนองปลาไหล จัดกิจกรรมปั่นจักรยานปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี  ประจำปี 2559

ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านมาบบอน ต.หนองปลาไหล  ได้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี  ประจำปี 2559 โดยภายในกิจกรรมมี ผู้นำชุมชนและประชาชน ในพื้นที่ของชุมชนได้มา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ซึ่งกิจกรรมวันนี้ทางคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ปั่นจักรยานพร้อมนำต้นกล้าของพันธุ์ไม้ยืนต้นจำนวน 120 กล้า ไปปลูกที่ลานเอนกประสงค์หลังสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง ……………..