แบ่งปัน

16_08_12-11_16_38  16_08_12-11_16_43

16_08_12-11_17_04  16_08_12-11_17_07

ภาพ/ข่าว อัมพร

พัทยาเพิ่มความเข้มป้องกันเฝ้าระวังเหตุระเบิดในพื้นที่

( 12 ส.ค.59 ) จากเหตุการณ์ระเบิดในหลายจังหวัดทางภาคใต้ มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ทางเมืองพัทยามีการสนธิกำลังจากทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุในพื้นที่ล่อแหลม แหล่งท่องเที่ยวที่มีคนจำนวนมาก รวมทั้งตั้งด่านตรวจค้นโดยรอบเมืองพัทยา

ด้าน พ.ต.อ. อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยว่า ทางเรามีมาตรการป้องกัน 1,2,3,4,5 คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวตามแหล่งล่อแหลมและจุดเสี่ยง เพื่อสืบสวนหาข่าวป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งป้องกันสถานที่สำคัญ ๆของทางราชการ รวมทั้งแหล่งชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังแบ่งกำลังไปตั้งด่านโดยมีการบูรณาการกับกำลังของเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ตามจุดเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งทางเข้าออกภายในพื้นที่ รวมถึงได้แบ่งกำลังส่วนหนึ่งออกไปประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะศูนย์การค้า แหล่งชุมชน เพื่อให้มีส่วนรวมสังเกตบุคคลต้องสงสัย และแจ้งเหตุให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นมีการเฝ้าระวังทางกล้อง CCTV ทั่วเมืองพัทยา โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าดูแลตลอด 24 ชม. รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทางห้างร้านตรวจสอบกล้อง CCTV ของทางร้านให้หันไปยังจุดที่สามารถคุมพื้นที่ที่สามารถเป็นประโยชน์กับทางราชการ

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้กวดขันมาตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมีเหตุการณ์ระเบิดตามจุดต่างๆในหลายจังหวัดทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ประชาชน เพราะเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีคนรู้จัก ซึ่งอยากฝากประสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนให้ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยการเฝ้าสังเกตและแจ้งเบาะแสหากพบสิ่งต้องสงสัย และทางเรามั่นใจศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังว่าในพื้นที่เมืองพัทยาจะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแน่นอน

ส่วนทางผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับ ตร. ระดับภาค ระดับชลบุรี ได้สั่งการให้กวดขันเฝ้าระวังป้องกันเหตุตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น   โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในการป้องกันออกสืบสวนหาข่าวในด้านต่างๆในการป้องกันเฝ้าระวัง   ซึ่งทุกอย่างจะเกิดปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ประชาชน ได้นั้นต้องเกิดจากการร่วมมือของประชาชนในการช่วยเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งด้วย