แบ่งปัน

S__7995395

ภาพข่าว / วาสนา

  ชาวหนองใหญ่ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

ช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 12 ส.ค.59 ) ที่วัดหนองใหญ่  นายณรงค์ ธวัชศักดิ์ประธานชุมชนหนองใหญ่บ้านล่างและนางปั้นหยี ทองนาค ประธานชุมชนหนองใหญ่บ้านบน   พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน  กลุ่มสตรีหนองใหญ่พัฒนา และประชาชนชาวหนองใหญ่ เมืองพัทยา ได้ร่วมกันพาครอบครัวบุตรหลานออกมาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยภายในพิธีมี นางศิริพร  หนองใหญ่  เป็นตัวแทนในการเปิดกรวยถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวอเศียรวาทสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระสงฆ์สวดชยันโต จากนั้นพี่น้องชาวน้องใหญ่ที่มาร่วมพิธีได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชเพื่อถวายความจงรักภักดี ท่ามกลางความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถที่ทรงได้อุทิศตนในการประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการที่เป็นคุณประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฏร์มาโดยตลอด………