แบ่งปัน

13882115_1645365052448454_2392990950028703756_n  13882570_1645365029115123_7687591281785255541_n

13900224_1645365065781786_6582869363035284063_n  13912664_1645365095781783_5938633325738608589_n

ภาพ/ข่าว อัมพร  

พ่อเมืองพัทยาสั่งการด่วนย้ายจุดชุมชนร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี “วันแม่แห่งชาติ” จากพื้นที่ชายหาด สู่ที่ทำการรัฐ สนธิกำลังเข้มเพื่อความปลอดภัย หลังเกิดเหตุก่อการร้ายในพื้นที่ท่องเที่ยว

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นาย ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา เรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นการเร่งด่วน เพื่อร่วมหารือในการจัดเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ปัญหาความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว หลังเกิดเหตุความไม่สงบจากการลอบวางระเบิดในหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงวันที่ผ่านมา โดยเฉพาะกรณีของการป้องกันเหตุร้ายในช่วงระหว่างการชุมชนของตัวแทนจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนจำนวนมากที่จะมาร่วมตัวกันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในเวลา 18.30 น.ของวันเดียวกันนี้ ที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ จ.ชลบุรี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เมืองพัทยาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

นายชนัฐพงศ์ กล่าวว่ากิจกรรมนี้ในทุกปีจะมีตัวแทนจากภาคต่างๆเข้าร่วมงานนับพันคน เพื่อร่วม กันแสดงความจงรักภักดีและถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ แต่จากเหตุ การณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจึงต้องมีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ด้านการท่อง เที่ยวอีกด้วย จึงมีคำสั่งด่วนให้ยกเลิกการเดินขบวนเทิดพระเกียรติที่มีเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างถนนวอล์คกิ้งสตรีทพัทยาใต้ และการจัดกิจกรรมบริเวณสถานที่เดิมคือท่าเรือแหลมบาลีฮาย เนื่อง จากเป็นพื้นที่เปิดและค่อนข้างล่อแหลม อีกทั้งยังมีความยากลำบากในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุ โดยมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมมายังบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรีแทน โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมทราบไปแล้ว

ในการนี้ได้มีการประสานสนธิกำลังจากทุกภาคส่วนในการเข้ามาควบคุมสถานการณ์ ทั้งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ในส่วนสังกัดของเมืองพัทยา เพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับบุคลหรือวัตถุต้องสงสัยเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอย่างรัดกุม ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมภาคีทุกเครือข่ายที่ สภ.เมืองพัทยา เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด….