แบ่งปัน

487321  487322

487335  487368

ภาพข่าว /วสุพล  

ประธานมูลนิธิสังคมนานาชาติ ปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ ถึง ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา ร่วมแถลงข่าวปั่นเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 3 ประเทศ ในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ระยะทางก 2,075 กิโลเมตร

ที่ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา  ทาง ดร.ดนัย คมคาย ประธานมูลนิธิสังคมนานาชาติในฐานะอดีตเด็กชาวกัมพูชา ที่อพยพหลบหนีภัยสงครามที่เขมรแดงบุกยึดประเทศกัมพูชา เข้ามาใน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และได้รับความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จนสามารถเติบโตได้ และมีอายุ 40 ปี พร้อมเพื่อนนักปั่นได้ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อร่วมแถลงข่าวปั่นเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ด้วยการปั่นจักรยานไปยัง 3 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาวและไทย รวมระยะทางทั้งสิ้นรวม 2,075 กม.โดยมีผู้บริหารประสาทสัจธรรมนำโดย นาง วรากร วิริยะพันธุ์ รองประธานกรรมการ ปราสาทสัจธรรม ให้การต้อนรับและร่วมแถลงข่าว ซึ่งภายในงานยังมีทาง ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอบางละมุง นำโดยนายวันชัย แสนงาม และนายวิชัย หลวงเมือง กลุ่มจักรยานเอราวัน สมาคมจักรยานเมืองพัทยา ยังได้มาร่วมปั่นต้อนรับคณะปั่นจักรยานในโครงการ ปั่นเพื่อตอบแทนพระคุณแม่เฉลิมพระเกียรติ   เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลสมัย  ทั้งนี้ภายในงานแถลงข่าวยังได้มีการถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา ราชินีนาถ พร้อมร่วมกล่าวถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 อีกด้วย