แบ่งปัน

4747588076189  4747596347403

S__5111828  S__5111831

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร      

พิธีเททองหล่อพระประทาน ปางไสยาสน์ พระนอนขนาด 4 เมตร มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อประดิษฐาน ณ วิหารปูชนียาจารย์ วัดป่าสุทธิภาวัน

ที่ วัดป่าสุทธิภาวัน  วันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 พระครูวิบูลธรรมกิจ หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองหล่อพระประทาน ปางไสยาสน์ พระนอนขนาด 4 เมตร มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อประดิษฐาน ณ วิหารปูชนียาจารย์ วัดป่าสุทธิภาวัน พร้อมกันนี้ยังมีการเททองหล่อพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง นำไปประดิษฐาน ณ ที่พักสงฆ์ สิริกาญจน์ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ภายในงานมี พระสงฆ์ พระเถระผู้ใหญ่เข้าร่วมงาน อาทิ เจ้าอาวาสวัดช่องลม , เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สัมพันธ์

ด้าน ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี มี นายอนุพงษ์ นางสมทรง อุดมรัตนกูลชัย , นางพรทิพย์ เชื้อจั่น , นางพิระสา วัฒนะมงคล และนางวรรณา คณาวัฒนะกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเททองหล่อดังกล่าว นอกจากนี้ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ ดร.วีรวัฒน์ ค้าขาย อดีตรองนายกเมืองพัทยา และ...ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต รวมทั้งสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในพิธีพระครูวิบูลธรรมกิจ หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ได้ทำพิธีเททองหล่อ โปรยข้าวตอกดอกไม้ ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์บริเวณพิธีเททอง และสาธุชนที่ร่วมพิธี โดยมีพระสงฆ์ 9 รูปสวดชยันโต พร้อมกับปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด พร้อมกันนี้ทางเจ้าภาพได้ถวายเครื่องไทยธรรม พระครูวิบูลธรรมกิจ หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร และพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธี ซึ่งการประกอบพิธีดังกล่าว สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็น กุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้าง ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาสักการะต่อไป……..