แบ่งปัน

16_08_14-11_33_02  16_08_14-11_33_06

16_08_14-11_33_11  16_08_14-11_33_16

ภาพ/ข่าว  ทีมข่าวสัตหีบ

ร่วมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์จากอินเดียถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ

พลเรือตรี อาทร เคลือบ มาศ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือนำคณะพระนวกะในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิม พระเกียรติ 105 รูป ในโอกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ และต้นสาละ ที่ได้รับจากคุณแม่ ธิราภรณ์ จิตภาวนาภิรัต กุล ณ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมต้น สาละ ต้นไม้ในพระพุทธ ศาสนา เพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศล เนื่องในวันแม่ แห่งชาติ12 สิงหาคม 2559 ณ พุทธสถานกองเรือ ยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นและความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาอีกด้วย